Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Đồng nghiệp khó tính


Nếu như việc chọn được công ty ưng ý hay vị trí thích hợp là điều không quá khó thì việc chọn đồng nghiệp lại là điều hầu như không thể. Vậy phải làm sao khi hàng ngày bạn phải đối diện và làm việc những người khó gần?